Disclaimer

>Disclaimer
Disclaimer 2017-08-03T09:53:02+00:00

Laatst bijgewerkt op: 3 augustus 2017

Algemene informatie
De gegevens op de websites van Stichting Veilig Online zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Stichting Veilig Online en de aan haar verbonden activiteiten. Stichting Veilig Online spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Op de websites rust een auteursrecht van Stichting Veilig Online. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het beheer en domein van Stichting Veilig Online liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Stichting Veilig Online is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Privacy statements
Stichting Veilig Online respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw e-mailadres die u dient op te geven tijdens het registreren voor onze gratis nieuwsbrief dienst worden vertrouwelijk behandeld. U kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief dienst en wij verwijderen dan direct uw e-mailadres. Tijdens het registreren op het forum van Stichting Veilig Online dient u een gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres op te geven. Deze gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Indien u zich wilt afmelden van het forum kunt u dit ten alle tijden doen en worden de door uw opgegeven gegevens verwijderd. Stichting Veilig Online maakt op haar websites gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van Stichting Veilig Online is voor uw eigen rekening en risico. Stichting Veilig Online sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, Software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Stichting Veilig Online.

Toegang
Stichting Veilig Online behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.